M (+31) 657382605
E info@frisbeeclinics.nl

Potsmaat 148
6983AZ Doesburg
The Netherlands

 

‘DISC’LAIMER

 
1. BEDRIJFSINFORMATIE
 
WWW.FRISBEECLINICS.NL is een handelsnaam van Discs & Sports.
 
2. AANSPRAKELIJKHEID WEBSITE
Wij stellen het op prijs dat je onze website bezoekt, en dat je daarmee interesse toont in onze dienstverlening. Wij besteden veel zorg en aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan. Wij kunnen, ondanks onze inspanningen, echter niet garanderen dat de informatie op deze site ook altijd juist, actueel en volledig is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Frisbeeclinics.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site, alsmede de benodigde software, te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Frisbeeclinics.nl sluit de aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
- het gebruik van deze website;
- het gebruik van informatie van deze website;
- de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
 
3. AANSPRAKELIJKHEID EXTERNE LINKS
Deze site bevat links naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor de wijze waarop door de beheerders van deze websites gegevens van hun bezoekers behandelen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de op deze website vermelde links. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.
 
4. AUTEURSRECHTEN
Alle afbeeldingen en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt door anderen. . Het is daarom niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frisbeeclincis.nl de informatie, foto’s en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Ook mogen auteursrechtelijk beschermde  teksten op deze site niet worden gekopieerd, gereproduceerd en of verveelvoudigd zonder toestemming van Frisbeeclinics.nl.
 
5. AANBRENGEN DEEPLINK
Indien u een link naar deze website  wilt maken, verzoeken wij je te linken naar de homepage. Een dergelijke deeplink is alleen toegestaan met toestemming van Frisbeeclinics.nl. Frisbeeverenigingen zijn van harte uitgenodigd om naar onze site te linken, en als tegenprestatie zullen wij – kostenloos – hun verenigingsinformatie toezenden aan klanten van ons die bij hen in de buurt woonachtig zijn.
 
6. DATABESCHERMING EN PRIVACY
Frisbeeclinics.nl respecteert de privacy van iedere bezoeker aan deze site. Frisbeeclinics.nl verzamelt geen persoongegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt; bijvoorbeeld in een e-mail of een aanvraagformulier. De verstrekte gegevens zullen enkel voor eigen doeleinden gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt. Frisbeeclinics.nl wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door jou of door derden is beschermd. Iedere vorm van informatie, in de vorm van ideeën, suggesties, e.d. die wij van je ontvangen, wordt door Frisbeeclinics.nl gezien als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.
Je kunt – als je bezwaar hebt tegen het bewaren van je persoonlijke gegevens – ons verzoeken om je persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze database na verwerking van je opdracht. Wij zullen je wensen respecteren.
 
7. E-MAIL
Informatie aanvragen en uitwisselen vindt plaats per e-mail. Aan de hand van aanvragen om informatie treden wij in contact met onze opdrachtgevers. Door middel van dit contact komen wij tot een aanbieding, die specifiek gemaakt is voor onze klanten.
Frisbeeclinics.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door of als gevolg van de informatie uit één van deze berichten.
Onze e-mail berichten zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien een e-mail bericht niet voor jou bestemd is, verzoeken wij je daarom vriendelijk doch dringend, het e-mail bericht per omgaande aan ons te retourneren en alle informatie hierover uit je computer(s) te verwijderen.
Openbaring, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens schriftelijke goedkeuring van Frisbeeclinics.nl, niet toegestaan.
Frisbeeclinics.nl bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichtenverkeer. Desondanks kan Frisbeeclinics.nl niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht. Frisbeeclinics.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Frisbeeclinics.nl streeft ernaar binnen 1 werkdag op vragen via het contactformulier of e-mail te reageren. Uitzondering hierop kan zijn dat gedurende vakantieperiodes een reactie wat langer op zich kan laten wachten.
 
8. FOTO’S
Frisbeeclinics.nl  heeft afspraken met verschillende fotografen over de eigendomsrechten en het gebruik van hun foto’s. Deze foto’s mogen wij gebruiken ter promotie van de frisbeesporten. De rechten zijn beperkt tot ons. Dat houdt in dat je deze rechten schendt wanneer je foto’s van onze website zonder onze toestemming kopieert of vermenigvuldigt.
 
9. AANVAARDING DISCLAIMER
Met het bezoeken van deze website aanvaardt je wat in deze disclaimer is bepaald. Frisbeeclinics.nl stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als vragen over de site en suggesties voor verbetering van de site worden gericht aan info@frisbeeclinics.nl.
 

Disclaimer