Cursus voor LO-ers in Den Haag

Ben je als LO-er actief in primair of voortgezet onderwijs in Den Haag of directe omgeving? 26 en 27 november verzorgt Frisbeeclinics.nl i.s.m. KVLO ’s Gravenhage e.o. een cursus frisbeesport voor LO-ers.

26 november verzorgen we de cursus ‘Frisbeesport voor het PO’ waarin we laten zien hoe je al vanaf groep 3 frisbeesport in het bewegingsonderwijs aan bod kunt laten komen. Nieuwe innovatieve spelvormen en frisbeematerialen worden gepresenteerd. Na 3 uur intensief ook zelf aan het werk te zijn ben je in staat om veilig maar vooral leuk en succesvol met frisbeesport aan de slag te gaan.

In beide cursussen wordt natuurlijk ook ingegaan met zelfregulering als middel om spelregels te volgen en problemen op te lossen.

Volg ons op facebook om op de hoogte te blijven over de aanmeld-procedure.